Jezdíme pro dobrou věc


Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“, z.ú. je podpůrnou organizací pro středisko DAR, které spadá pod DC Paprsek Praha 6 poskytující péči a podporu rodinám s postiženými dětmi (s postižením mentálním, tělesným, smyslovým, kombinovaným, s autismem).

Cílem Sdružení je získávat finanční prostředky na služby, které jsou nadstandardem pro středisko DAR, např.: respitní služby, canisterapie, hipoterapie, vzdělávání a kurzy pro fyzioterapeuty, speciální individuální kompenzační a cvičební pomůcky.

Chráněná dílna A MANO vznikla z potřeby poskytnout absolventům Odborného učiliště pracovní praxi a uplatnění s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Pracovní podmínky v dílně jsou individuálně přizpůsobené potřebám zaměstnanců s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby práce pro lidi s postižením měla význam nejen praktický, ale také socializační a rehabilitační.


Jedličkův ústav Liberec nabízí podporu lidem s tělesným a kombinovaným postižením v situacích, ve kterých si sami nedokáží poradit. Tyto osoby podporují podle jejich individuálních možností v samostatnosti a k odpovědnosti svého aktivního života ve společnosti.